Эрэгтэйчүүдийн
Оношлогооны Төв

Эрэгтэйчүүдийн үргүйдэл

ДЭМБ-ийн мэдээгээр хүүхэд гаргах насны гэр бүл болох хосуудын 8 хувь нь ямар нэгэн байдлаар үргүйдэлтэй учирдаг байна. Үргүйдэл нь гэр бүлийн эхнэр нөхөр хоёроос шалтгаалах ба уг шалтгаан нь олон янз байна. Үр хүүхэдгүй гэр бүл дотор эрэгтэйчүүдээс шалтгаалсан...
error: Контент хамгаалагдсан байна !!