Эрэгтэйчүүдийн
Оношлогооны Төв

https://www.facebook.com/Altanjor2004?mibextid=9R9pXO

Эрэгтэйчүүдийн Эмнэлэг, Шинжилгээ, Оношлогооны Төв
☎ Холбоо барих утас: 89343838, 75751250
Цочмог эпиддимо-орхит
📌 Цочмог эпиддимо-орхит нь голдуу халдварт өвчиний шалтгаантай байх боловч гэмтэл, аутоиммун өвчин зэрэг халдварт бус шалтгаанаас үүдэлтэй байж болно.
📌 Заг хүйтэн ба С. trachomatis нь 35-аас доош насны эрэгтэйчүүдэд цочмог эпиддимо-орхит үүсгэдэг хамгийн түгээмэл шалтгаан болдог. Escherichia coli болон Pseudomonas-ийн төрөл зүйл нь ахимаг насны эрэгтэйчүүдэд ихэвчлэн үүсгэдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн түрүү булчирхайн үрэвсэлтэй холбоотой байдаг. Цочмог эпидидимит үүсгэдэг бусад бичил биетүүд нь уреаплазмын төрөлүүд, Mycoplasma genitalium , Mycobacterium tuberculosis , Brucella зүйлүүд юм.
📌 Эмнэлзүйн онцлог ба оношлогоо — Эрэгтэйчүүдэд цочмог эпиддимо-орхит төмсөг болон төмсөг орчид өвдөх, хавдах зовиураар илэрнэ. Мөн халуурах шээсний сүвээр хорсож өвдөх шинжүүд илэрнэ. ЦДШ, ШДШ, бэлгийн замын халдвар илрүүлэх шинжилгээнүүд, үрийн шингэний шинжилгээ авна.
Эмчилгээ — Мэргэжлийн эмч эмчилнэ.
АШУ-ны магистр С.Арнабек (АУ-ны докторант)

error: Контент хамгаалагдсан байна !!