Эрэгтэйчүүдийн
Оношлогооны Төв

Цочмог эпиддимо-орхит

https://www.facebook.com/Altanjor2004?mibextid=9R9pXO Эрэгтэйчүүдийн Эмнэлэг, Шинжилгээ, Оношлогооны Төв Холбоо барих утас: 89343838, 75751250Цочмог эпиддимо-орхит Цочмог эпиддимо-орхит нь голдуу халдварт өвчиний шалтгаантай байх боловч гэмтэл, аутоиммун өвчин зэрэг...

Chlamydia trachomatis халдварын эмнэлзүйн илрэл ба оношлогоо

https://www.facebook.com/Altanjor2004?mibextid=9R9pXO Эрэгтэйчүүдийн Эмнэлэг, Шинжилгээ, Оношлогооны Төв Холбоо барих утас: 89343838, 75751250 Chlamydia trachomatis нь түгээмэл тохиолддог грам сөрөг жижиг нян бөгөөд бэлгийн замын халдварт өвчин юм. C. trachomatis нь...

Түрүү булчирхайг дулааны /термо/ үйлчилгээтэй аппаратаар эмчлэх

https://www.facebook.com/Altanjor2004?mibextid=9R9pXO Эрэгтэйчүүдийн Эмнэлэг, Шинжилгээ, Оношлогооны Төв Холбоо барих утас: 89343838, 75751250 Дулааны эмчилгээ нь хэдэн сайн нөлөөлөл үзүүлнэ: 1. Хялгасан судасны даралтыг өндөрсгөнө. 2. Хэсгийн цусны судасыг өргөсгөнө....

Mycoplasma genitalium халдвар (Бэлгийн замын далд халдварт өвчин)

Эрэгтэйчүүдийн Эмнэлэг, Шинжилгээ, Оношлогооны Төв https://www.facebook.com/Altanjor2004?mibextid=9R9pXO : 89343838, 7575125 Mycoplasma genitalium нь эрэгтэйчүүдэд гонококкийн бус шээсний сүвний үрэвсэл /уретрит/ үүсгэдэг нян юм. M. genitalium-ийг анх 1981 онд...

Эрэгтэйчүүдийн Эмнэлэг, Шинжилгээ, Оношлогооны Төв Холбоо барих утас: 89343838, 75751250 Хэвийн үедээ төмсөг ямар байх ёстой вэ?

https://www.facebook.com/%D0%AD%D1%80%D1%8D%D0%B3%D1%82%D1%8D%D0%B9%D1%87%D2%AF%D2%AF%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%A2%D3%A9%D0%B2-208085249974374/ Насанд хүрсэн эрчүүд, тэр дундаа 15-35 насны хооронд...
error: Контент хамгаалагдсан байна !!