Эрэгтэйчүүдийн
Оношлогооны Төв

”Алтанжор” Эрэгтэйчүүдийн оношлогооны төвХолбоо барих утас: 89343838, 75751250https://www.facebook.com/%D0%AD%D1%80%D1%8D%D0%B3%D1%82%D1%8D%D0%B9%D1%87%D2%AF%D2%AF%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%A2%D3%A9%D0%B2-208085249974374/

Түрүү булчирхайн хоргүй томрол (Begin Prostatic Hyperplasia)

Эр бэлгийн дааварын бууралттай хамааралтай түрүү булчирхай томордог хоргүй хавдар юм. Түрүү булчирхай томорч шээдэг сүвийг дарж шээсний гарцанд өөрчлөлт орох, шээс хаагдах шинжээр тод илэрдэг эмгэг.

Шалтгаан:

 • Дааврын тэнцвэр алдагдсанаас түрүү булчирхайн хоргүй томролтоор өвчилнө.
 • 50 дээш насны эрэгтэйчүүд бэлгийн дааврын харьцаа, тестостерон итгэлцүүрт өөрчлөлт орж бэлгийн дааврын ялгаралын хэмжээ багасна.
 • Тестостерон чухал үүрэгтэй.
 • Цусанд эргэлдэх эр бэлгийн даавар багасаж, эстрадиолийн хэмжээ нэмэгдэнэ.
 • Улмаар бие организм дахь эстроген дааврын хэмжээ нэмэгдэж, өсөлтийн фибробласт факторын идэвх нэмэгдэн, холбогч эдийн дролифераци идэвхижинэ.
 • Бэлгийн харьцаанд удаан хугацаанд ороогүй хүмүүст түрүү булчирхай томрох хандлага гарна.
 • Архи уух, халуун ногоо
 • Бэлгийн сулралын эмгэг

Ангилал:

Хэмжээгээр нь

 • Жижиг аденома 30 гр хүртэл
 • Дунд зэргийн аденома 70 гр хүртэл
 • Том аденома 250 гр хүртэл

Гистологи:

 1. Аденома (булчирхайлаг эд давамгайлсан)
 2. Фиброаденома (холбогч эд, давамгайлсан булчирхайлаг эд)
 3. Фиброаденома (холбогч эд, булчингийн ширхэг, булчирхайлаг эдийн цогц) тус тус тодорхойлогдоно.

Эмнэлзүйн үе шатаар нь:

 • Нэгдүгээр үе
 • Хоёрдугаар үе
 • Гуравдугаар үе
Medicine doctor touching electronic medical record on tablet. DNA. Digital healthcare and network connection on hologram modern virtual screen interface, medical technology and network concept.

Эмгэг жам:

ТБХТ үүсэх хүчин зүйл нь олон хүчин зүйлээс бүрддэг.

 • Андроген даавар багасанттай шууд хамааралтай
 • ТБ хучуурын пролифераци үүсч булчирхайлаг эдийн хэт ургалт
 • Эстроген даавар ихсэлт стромын (тулгуур эдийн) пролифераци хэт ургалт
 • 5 – α андростендиол багассанаас α – 1 рецепторын хэмжээ, идэвхи нэмэгдэж давсагны хүзүүний гилгэр булчингийн агчилт илэрнэ.

Эрт илрүүлэлт, оношлгоо

50 дээш насны эрчүүдийн дунд жилд нэг удаа ХАО – д түрүү булчирхай, үлдэгдэл шээс үзэх.

Лабораторийн шинжилгээ:

 • Цусны ерөнхий шинжилгээ
 • Шээсний ерөнхий шинжилгээ
 • Гормоны шинжилгээ
 • Тестостерон
 • FSH
 • LH
 • Түрүү булчирхайн өвөрмөц антиген (PSA)

Зовуурь, эмнэлзүйн шинж:

 • Явц нь аажим удаан
 • Шээсний хүч сул гарна
 • Шээсний доод замын алдагдлын шинж
 • Давсагны үйл аиллагааны хямрал
 • Гадагшлуулах үйл ажиллагааны хямрал
 • Шээс тасалдана
 • Шээсний эрч сулрана
 • Шээс удаан гарна
 • Шээс дүлүүлнэ
 • Дусагнаж шээнэ
 • Шээсний хурд буурна
 • Үлдэгдэл шээс ихсэнэ

Шээс хуримтлуулах үйл ажиллагаа хямрал

 • Дүлэлт, базлалт
 • Ойрхон олон шээнэ
 • Шөнө олон шээнэ
 • Шээсээ барихгүй болно
 • Давсагны багтаамж багасна.

Түрүү булчирхай 3 – хэлбэрээр томордог:

 1. Шулуун гэдэсний зайруу түрж томорно.
 2. Давсагруу томорно.
 3. Шээдэг сүьний зайд томроно.
error: Контент хамгаалагдсан байна !!