Эрэгтэйчүүдийн
Оношлогооны Төв

Эрэгтэйчүүдийн шээс бэлгийн сүвний үрэвсэл ба наалдацын шинжилгээ”Алтанжор” Эрэгтэйчүүдийн оношлогооны төвХолбоо барих утас: 89343838, 75751250https://www.facebook.com/%D0%AD%D1%80%D1%8D%D0%B3%D1%82%D1%8D%D0%B9%D1%87%D2%AF%D2%AF%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD-%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%A2%D3%A9%D0%B2-208085249974374/

Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгаан

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-ын мэдээлснээр хүүхэд гаргах насны хосуудын 8% нь үргүйлдэлтэй гэж үзэж байна. Хосууд 1 жилийн хугацаанд жирэмсэлэхээс хамгаалах эм бэлдмэл, бэлгэвч, ерөндөг зэрэг зүйлс хэрэглэхгүй байнгийн бэлгийн харьцаатай амьдархад үр хүүхэдтэй болохгүй байвал үргүйдэлтэй хос гэж үздэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын (ДЭМБ) олон төвт судалгаагаар нийт тохиолдлын 20 хувь нь эрэгтэй, 38 хувь нь эмэгтэй, 27 хувь нь хоёуланд нь, 15 хувь нь хоёуланд нь хамааралгүй болохыг тогтоожээ. АНУ-д 15-44 насны эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн түвшин нэг судалгаагаар 12 хувьтай байжээ.

Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн ангилал – Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгааныг үндсэн дөрвөн хэсэгт хувааж болно (хүснэгт 1).      

● Гипогонадотропийн гипогонадизм бүхий дотоод шүүрэл ба системийн эмгэгүүд – 5-15%.

● Сперматогенезийн төмсөгний анхдагч гажиг 70 – 80%. Клайнфелтерийн синдром нь төмсөгний анхдагч согогийн хамгийн түгээмэл тодорхойлогддог шалтгаан боловч энэ ангилалд дийлэнх нь идиопатик диссперматогенез буюу тодорхойлогдоогүй шалтгаангүйгээр сперматогенезийн тусгай согогтой холбоотой байдаг.

● Эр бэлгийн эсийн эмгэг – 2-5%.

● Идиопатик эр үргүйдэл 10 – 20%. Идиопатик эр үргүйдлийг идиопатик диссперматогенезээс ялгах шаардлагатай. Идиопатик эр үргүйдэл нь үргүйдэлтэй  хэвийн үрийн шингэний шинжилгээтэй, үргүйдлийн шалтгаан тодорхойгүй гэж тодорхойлдог бол идиопатик диссперматогенез бүхий үргүйдэлтэй эрчүүдэд үрийн шингэний шинжилгээ хэвийн бус байдаг.

                              Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгаан                                                                                                                                                                              (хүснэгт 1).

 
Дотоод шүүрэл ба системийн эмгэг (гипогонадотропик гипогонадизм)
Төрөлхийн эмгэг
Төрөлхийн GnRH дутагдал (Kallmann хам шинж)
Төмрийн хэт ачааллын синдром
Мультиганган генетикийн эмгэг (Прадер-Виллийн хам шинж, Лауренс-Мун-Биедийн хам шинж, гэр бүлийн тархины атакси)
Олдмол эмгэг
Гипофиз болон гипоталамусын хавдар (өнчин тархины макроаденома, краниофарингома)
Гипофиз болон гипоталамусын нэвчдэст эмгэг (саркоидоз, гистиоцитоз, сүрьеэ, мөөгөнцрийн халдвар)
Гипофиз болон гипоталамусын лимфоцитын инфундибулит буюу гипофизит
Толгойн гэмтэл, гавлын дотоод цацраг эсвэл мэс засал
Судас (өнчин тархины шигдээс, аневризм)
Гормоны (гиперпролактинеми, андрогенийн илүүдэл, эстрогений илүүдэл, кортизолын илүүдэл)
Мансууруулах бодис (экзоген андроген, опиоид ба сэтгэцэд нөлөөт эм, GnRH агонистууд эсвэл антагонистууд)
Системийн эмгэг
Системийн хүнд өвчин
Хоол тэжээлийн дутагдал
Өвчтэй таргалалт
Сперматогенезийн төмсөгний анхдагч согогууд
Төрөлхийн эмгэг
Klinefelter хам шинж (XXY) ба түүний хувилбарууд (XXY / XY, XXXY)
Крипторхизм
Миотоник дистрофи
(төрөлхийн анорхиа)
Андрогенийн мэдрэмжгүй хамшинж
5-альфа-редуктазын дутагдал
Эстрогений рецептор буюу синтезийн эмгэг
Олдмол эмгэг
Варикоцеле
Халдвар – Вируст цахирмаа (гахайн хавдар, эховирус, арбовирус), грануломатозын цахирмаа (уяман өвчин, сүрьеэ), эпидидимо-орхит (заг хүйтэн, хламиди)
Мансууруулах бодис – Алкилжуулагч бодис, спирт, марихуан, антиандроген, кетоконазол, спиронолактон, гистамин-2 рецепторын антагонист, ионжуулагч цацраг
Орчны хорт бодис – Дибромохлорпропан, нүүрстөрөгчийн сульфид, кадми, хар тугалга, мөнгөн ус, хүрээлэн буй орчны эстроген, фитоэстроген; тамхи татах; гипертерми
Дархлаа судлалын эмгэг, үүнд полигландуляр аутоиммун өвчин ба antisperm эсрэг биеүүд орно
Гэмтэл
Төмсөгний гэмтэл
Системийн өвчин
Идиопатик дисперматогенез
Бөөрний дутагдал, элэгний хатуурал, хорт хавдар, хадуур эсийн өвчин, амилоидоз, васкулит, целиакийн өвчин
Сперматогенезийн генетикийн шалтгаан
Y-хромосомын микроэлементүүд ба үүнтэй холбоотой эмгэгүүд
Автосомаль ба X-хромосомын согогууд
Эр бэлгийн эсийн морфологид ноцтой согог үүсгэдэг мутаци
Эр бэлгийн эсийн эмгэг
Дайвар булчирхайн  үйл ажиллагааны алдагдал, үрэвсэл (эм, халдвар)
Судасны гажиг (төрөлхийн байхгүй, Янг хам шинж, халдвар, васэктоми)
Үрийн цэврүү ба түрүү булчирхай
Дур тавих сувгийн эмгэг
Бэлгийн эмгэг
бэлгийн сулрал, дутуу бэлгийн хавьталд орох
Идиопатик эр үргүйдэл

Эх сурвалж: Authors:Bradley D Anawalt, MDStephanie T Page, MD, PhDSection Editor:Alvin M Matsumoto, MDDeputy Editor:Kathryn A Martin, MD

error: Контент хамгаалагдсан байна !!